logo Nye metoder

ID2016_072

Dabrafenib (Tafinlar) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_072
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av lungekreft.

Metodevarsel​

 

Oppdraget gitt 24.10.2016 om hurtig metodevurdering avbestilles da dabrafenib (Tafinlar) ikke har godkjent indikasjon som monoterapi til behandling av ikke-småcellet lungekreft.

 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib (Tafinlar) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft.