logo Nye metoder

ID2018_010

Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling av malignt melanom etter fullstendig reseksjon. Adjuvant.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_010
Om metoden
Kombinasjonsbehandling ved malignt melanom.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk om å gjøre en hurtig metodevurdering av dabrafenib (Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) til kombinasjonsbehandling av malignt melanom etter fullstendig reseksjon.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 87-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.10.2018
Ferdigstilt
19.06.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 07.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering

Samlet notat for tre metodevurderinger på adjuvant melanom

 

Beslutning

Beslutning tatt
26.08.2019
Ansvarlig
Beslutning i Beslutningsforum


Beslutning i Beslutningsforum (26.08.2019)

1. Dabrafenib (Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) kan innføres til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III med BRAF V600 mutasjon.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.08.2019 finner du her, se sak 75-2019.