logo Nye metoder

ID2015_045

Daclizumab (Zinbryta)

Legemiddel til behandling av attakkvis multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens Legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_045
Om metoden
Daclizumab er et nytt alternativ innen monoklonale antistoffer for behandling av atakkvis multippel sklerose.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Daclizumab HYP (Zinbryta) til behandling av pasienter med attakkvis multippel sklerose (RRMS) ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.10.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
27.05.2016
Ferdigstilt
03.01.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 17.01.2017 og er sendt til beslutning:

Hurtig metodevurdering 

Beslutning

Beslutning tatt
27.02.2017
Ansvarlig
Beslutnignsforum for nye metoder

Oppdatert informasjon:
12.03.2018: Markedsføringstillatelsen for Zinbryta er suspendert. Zinbryta tilbakekalles med umiddelbar virkning. Sikkerhetsinformasjon ​(link) hos Statens legemiddelverk. ​

Beslutning i Beslutnignsforum for nye m​etoder (27.02.2017):

1. Daclizumab (Zinbryta) innføres til behandling av voksne pasienter med relapserende former av multippel sklerose.

2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner.  

3. Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder forhold knyttet til pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.  

4. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og lik eller lavere pris enn fingolimod samt at det skal inngå i framtidige LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.02.2017 finner du her, se sak 15-2017.