logo Nye metoder

ID2023_061

Dantrolene natrium (Agilus)

For barn og voksne ved intra-operativ behandling av malign hypertermi
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
25.05.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_061
Om metoden
Legemiddel (pulver til oppløsning) til behandling ved malignt hypertermi

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 26.05.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for dantrolene natrium (Agilus) for barn og voksne ved intraoperativ behandling av malign hypertermi.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 120-23.  

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.08.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF