logo Nye metoder

ID2017_011

Daratumumab (Darzalex) og bortezomib

I kombinasjon med deksametason til behandling ved myelomatose.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Privatpersoner
ID-nummer
ID2017_011

Forslag (1)

Forslag (2)

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.07.2017
Ferdigstilt
09.10.2017

​Rapporten, med tilhørende pristilbud, er klarert i Bestillerforum RHF den 16.10.2017 og sendt til beslutning.

Hurtigmetodevurdering ID2017_011 (PDF)

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2017):

Daratumumab (Darzalex®) kan innføres til behandling av tilbakevendende eller refraktær myelomatose i kombinasjon med bortezomib og deksametason til voksne pasienter som har fått minst én tidligere behandling.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 88-2017.