logo Nye metoder

ID2016_026

Daratumumab (Darzalex)

Tredjelinjebehandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_026
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av benmargskreft

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for daratumumab (Darzalex) i tredjelinebehandling av myelomatose ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.10.2016
Ferdigstilt
22.06.2017

​​Rapporten med notat er klarert i Bestillerforum RHF den 14.08.2017 og sendt til beslutning:
Hurtig metodevurdering (22.06.2017) med prisnotat (06.07.2017).

Oppdatert prisnotat (31.08.2017) sendt til beslutning 20.09.2017.

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2017):

Daratumumab (Darzalex®) kan innføres til tredjelinjebehandling eller senere behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 87-2017.