logo Nye metoder

ID2018_074

Daratumumab (Darzalex) og pomalidomid (Imnovid)

I kombinasjon med deksametason til behandling av myelomatose pasienter <70 år som har fått minst to tidligere behandlinger.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
21.06.2018
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2018_074
Om metoden
Kombinasjonsterapi til behandling av myelomatose pasienter <70 år som har fått minst to tidligere behandlinger

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering da det foreligger for lite dokumentasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 121-18.