logo Nye metoder

ID2017_010

Daratumumab (Darzalex) og lenalidomid

I kombinasjon med deksametason til behandling ved myelomatose.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Privatpersoner
ID-nummer
ID2017_010
Om metoden
Flere legemidler bruket i kombinasjon for å behandle benmargskreft (myelomatose), en blodkreftform som skyldes ukontrollert vekst av antistoffproduserende B-celler i benmargen.

Forslag (1)

Forslag (2)

Forslag (3) 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.