logo Nye metoder

ID2019_105

Darolutamid (Nubeqa)

Behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_105
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) *

Oppdatert 25.02.2021: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for darolutamid (Nubeqa) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom

*Tidligere beslutning: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for darolutamid til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 185-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.11.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
25.06.2020
Ferdigstilt
26.02.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 04.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

    1. Darolutamid (Nubeqa) innføres til behandling av voksne menn med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom. 
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra avtalestart som er 01.07.2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 042-2021.