logo Nye metoder

ID2018_012

Darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid (Symtuza)

Kombinasjonsbehandling av HIV
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_012
Om metoden
Kombinasjonsbehandling (tablett) av HIV

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Kost-minimeringsanalyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid (Symtuza) ved hiv-infeksjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.02.2018
Ferdigstilt
23.05.2018

Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 30.07.2018 og er sendt til beslutning.

Metodevurdering og notat med tilleggsopplysninger

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Entablettformuleringen med darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid

(Symtuza) innføres ikke nå som kombinasjonsbehandling av HIV.

Preparatet er et éntablettsregime bestående av en virkestoffkombinasjon som allerede er tilgjengelig på det norske markedet, men da som behandlingsregimer bestående av to eller tre tabletter. Prisen på entablettformuleringen er for høy slik den står nå.

Legemiddelet kan inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudet skal behandles av Beslutningsforum for Nye metoder.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 088-2018.