logo Nye metoder

ID2016_068

Darvadstrocel (Alofisel)

Behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_068
Om metoden
Legemiddel til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Alofisel til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.12.2017
Ferdigstilt
16.08.2018

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 14.09.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Kommentar fra produsent (Takeda)

 

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
​Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

  1. Darvadstrocel (Alofisel) kan innføres til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom.
  2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlag for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan i første omgang gis ved Oslo universitetssykehus HF og
    Akershus universitetssykehus HF.
  4. Før metoden kan tas i bruk må de nødvendige avtalene mellom leverandør og henholdsvis Sykehusapoteket Oslo, Ullevål og Sykehusapoteket Lørenskog ferdigstilles.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 4-2019.

 

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

Darvadstrocel (Alofisel) innføres ikke til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 107-2018.