logo Nye metoder

ID2018_078

Deksmedetomidin (Dexmedetomidine EVER Pharma)

Sedasjon av ikke-intuberte voksne pasienter før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_078
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til sedasjon av ikke-intuberte voksne pasienter før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for deksmedetomidin (Dexmedetomidine EVER Pharma) til sedasjon av ikke-intuberte voksne pasienter før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09. 2018) finner du her, se sak 139-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.