logo Nye metoder

ID2014_018

DeltaScan

Til analyse av blodprøver
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.09.2014
Sendt inn av
Leverandør, DeltaScanHuset AS
ID-nummer
ID2014_018
Om metoden
Blodprøve tas av pasienten. Metoden er så tenkt brukt for å måle ulike substanser i blodet.

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.10.2014)

​Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering.

 

Forslag