logo Nye metoder

ID2017_007

Denosumab (Xgeva) - Indikasjon II

Behandling av malign hyperkalsemi hos pasienter som er refraktære til behandling med bisfosfonater
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_007
Om metoden
Behandling av malign hyperkalsemi hos pasienter som er refraktære til behandling med bisfosfonater

Metodevarsel

Produsent har trukket søknad om markedsføringstillatelse. Lenke til informasjon fra EMA

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 27-17.