logo Nye metoder

ID2017_070

Denosumab (Xgeva) - Indikasjon III

Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose (beinmargskreft)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_070
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose (benmargskreft)

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose (beinmargskreft).

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.06.2019
Ferdigstilt
07.05.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 13.05.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Metodevurdering

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.05.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020

1. Denosumab (Xgeva) kan innføres til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose som ikke kan bruke dagens standardbehandling med bisfosfonater.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. juli 2020.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 under sak 53-2020.