logo Nye metoder

ID2014_003

Denosumab (Xgeva)

Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med benmetastaser fra solide tumorer
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.01.2014
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2014_003
Om metoden
Legemiddel (tablett) til forebyggende behandling av benbrudd hos pasienter med skjelettmetastaser.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.02.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.02.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
01.09.2014
Ferdigstilt
20.10.2014

Beslutning

Beslutning tatt
17.11.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.11.2014)

  • Denosumab (Xgeva) skal ikke brukes til forebygging av skjelettrelaterte hendelse ved benmetastaser fra solide tumorer med mindre zoledronsyre ikke kan brukes av medisinske årsaker.
  • Beslutningsforum for nye metoder viser til sak 3-2014 Prinsipper for effektmål, prising, tidligere beslutninger m. m. med hensyn til pasienter som har startet behandling med dette medikamentet. Disse kan fullføre denne etter medisinsk indikasjon.


Beslutningsforum 17.11.2014 – protokoll, sak 27-2014
Beslutningsforum 17.11.2014 – innkalling og saksdokumenter