logo Nye metoder

ID2017_013

Desinfisering av rom, utstyr og overflater

Automatisert desinfisering, med prosesskontroll, fjernsupport, overvåkning og rapportering
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.02.2017
Sendt inn av
Decon-X International AS
ID-nummer
ID2017_013

Forslagsskjemaet​

Automatisert desinfeksjon av rom og overflater: systematisk litteratursøk med sortering

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017):

Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (21.08.2017) finner du her, se sak 109-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017):
Folkehelseinstituttet utarbeider en kartleggingsoversikt til møtet i Bestillerforum RHF i juni. Folkehelseinstituttet undersøker samtidig hvilke metodevurderinger fra andre land som eventuelt foreligger. 

 

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 40-17.