logo Nye metoder

ID2022_013

Diagnostisk test av kalprotektin i synovialvæske (leddvæske)

For å oppdage periprostetisk leddinfeksjon (PJI) etter total kne- eller hofteprotese (TKA eller THA).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.11.2021
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2022_013

​​Forslag​​

Innspill (fra privatperson)

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Andre alternativ finnes og det kliniske miljøet ser ikke behov for metoden nå. Bestillerforum for nye metoder prioriterer ikke å gi oppdrag om nasjonal metodevurdering av denne på nåværende tidspunkt.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 024-22.