logo Nye metoder

ID2023_076

Diazepam (Valtoco)

Akuttbehandling av generaliserte tonisk-kloniske (GTK) anfall. Nesespray.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
22.06.2023
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2023_076
Om metoden
Legemiddel (nesespray) er et antiepileptika til akuttbehandling av epileptiske anfall av typen GTK (Generaliserte tonisk-kloniske anfall)

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Forslag (publisert 27.06.2023)

 

Bestillerforum for Nye metoder 20.11.2023

Legemidlet har ikke markedsføringstillatelse (MT) i Norge, og firma har heller ikke søkt om MT i EMA (det europeiske legemiddelverket).

Rammeverket for bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon regulerer eventuell forskrivning i helseforetak og stiller krav om godkjenning av fagdirektør/fagsjef.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 164-23. 

 

Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023
Bestillerforum for nye metoder trenger mer tid til å gjennomgå bakgrunnsdokumentasjonen.

Beslutning
Saken utsettes til senere møte.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 150-23.