logo Nye metoder

ID2021_074

Digital veiledningsløsning for gravide

Om fosterdiagnostikk, NIPT
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
19.04.2021
Sendt inn av
Leverandør: EbbaLabs
ID-nummer
ID2021_074
Om metoden
En veiledningsløsing som tilbys av en privat virksomhet. En pasientrettet løsning for å gjøre individuelle valg ("NIPT-skolen"). Løsningen er rettet mot gravide som skal ta valg i forhold til NIPT. NIPT står for Non Invasive Prenatal Test.

​Forslag (v. 22.04.2021)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og saksdokumenter fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her, se sak 127-21.