logo Nye metoder

ID2016_020

Digitale hjelpemidler og bildeoverføring til hudspesialist for føflekkdiagnose

Digitale hjelpemidler og bildeoverføring til hudspesialist for føflekkdiagnose
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.04.2016
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten RHF
ID-nummer
ID2016_020
Om metoden
Hjelpemidler/verktøy hvor man tar bilde for å vurdere føflekker og eventuelt stille diagnosen føflekkreft. Henvisningsmetode hvor man sender bilde til hudspesialist for vurdering

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering

Forslag