logo Nye metoder

ID2023_020

Digitalt thoraxdren med innebygget overvåkingssystem

Til bruk når behandling med thoraxdren er indisert (eks. på produkt Thopaz+)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.12.2022
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2023_020

​Metodevarsel​ (publisert 11.01.2023)

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)
Bestillerforum for nye metoder anbefaler at helseforetak som vurderer å ta nye typer thoraxdren i bruk gjennomfører en mini-metodevurdering.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 044 -23.​