logo Nye metoder

ID2016_051

Dimetylfumarat (Skilarence) - Indikasjon II

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_051
Om metoden
Behandling (tablett) av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter som har behov for systemisk behandling

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)
Hurtig metodevurdering for dimetylfumarat til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter som har behov for systemisk behandling gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.07.2017
Ferdigstilt
08.01.2018

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 15.01.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
02.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (09.03.2018)
Dimetylfumarat (Skilarence) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk medisinsk behandling og som

  • allerede er behandlet med biologiske legemidler og ikke har respons på disse.

    eller
  • allerede er behandlet med biologiske legemidler og er intolerante mot disse.

    eller
  • er uegnet for behandling med biologiske legemidler.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.03.2018 finner du her, se sak 39-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)

  1. Dimetylfumarat (Skilarence) kan innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk medisinsk behandling dersom det gis lik eller lavere pris i neste TNF-BIO anbud enn dagens prisnivå.
  2. Dimetylfumarat (Skilarence) skal ikke tas i bruk til behandlingen av moderat til alvorlig plakkpsoriasis, før det har vært med i LIS-anbud og før anbudet trer i kraft den 1. mai 2018.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 10-2018.