logo Nye metoder

ID2013_003

Dimetylfumarat (Tecfidera)

Førstelinjebehandling av multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2013
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2013_003
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av multippel sklerose (MS)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
20.12.2013
Ferdigstilt
01.09.2014

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019)

Bruken av dimetylfumarat (Tecfidera) til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres.

For utfyllende informasjon om beslutningen se ID2018_004.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.09.2014)

​Dimetylfumarat (Tecfidera) til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose kan innføres.


Beslutningsforum 29.09.2014 – protokoll, sak 14-2014
Beslutningsforum 29.09.2014 – innkalling og saksdokumenter