logo Nye metoder

ID2015_051

Dinutuximab beta (Qarziba)

Behandling av høyrisiko nevroblastom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.11.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_051
Om metoden
Legemiddel til behandling av høyrisisko nevroblastom

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)
Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Dinutuximab (Unituxin) eller dinutuximab beta (Isquette) i behandling av høyrisiko nevroblastom gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.01.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.06.2018
Ferdigstilt
06.05.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 20.05.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019):

1. Dinutuximab beta (Qarziba) kan innføres til behandling av høyrisiko nevroblastom og relapserende/refraktært nevroblastom.
2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for
denne beslutningen.