logo Nye metoder

ID2017_113

Dolutegravir /rilpivirin (Juluca)

Behandling av hiv-infeksjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.12.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_113
Om metoden
Legemiddel til behandling av hiv-infeksjon

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kombinasjonen av virkestoffene dolutegravir og rilpivirin til behandling av hiv-infeksjon.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 3-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
18.06.2018
Ferdigstilt
28.08.2018

​​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 09.09.2018 og er sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering 

Beslutning

Beslutning tatt
29.04.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

1. Entablettsformulering med Dolutegravir + rilpivirin (Juluca) kan innføres til
behandling av HIV-infeksjon.
2. Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste anbud som trer i kraft fra 1. desember 2019.
3. Det er en forutsetning at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 41-2019.

Det interregionale fagdirektørmøtet (28.01.2019)

Firmaet har tilbudt ny pris, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum.

Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

1. Entablettformuleringen med dolutegravir/rilpivirin (Juluca) innføres ikke som kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon.
2. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet for dolutegravir/rilpivirin (Juluca) i anbudet skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder.