logo Nye metoder

ID2018_009

Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelletransplantasjon

Tilleggsbehandling ved hematopoetisk stamcelletransplantasjon for maligne blodsykdommer
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_009
Om metoden
Tilleggsbehandling ved hematopoetisk stamcelletransplantasjon for maligne blodsykdommer

​Metodevarsel

 

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Bestillerforum RHF ber sekretariatet for Bestillerforum RHF om å kontakte /sende et brev til Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus for å innhente deres nåværende vurdering av hvor aktuelt det vil være eventuellt å bruke metoden utenom studier.