logo Nye metoder

ID2018_038

Donor-transplantasjon ved ankelartrose

Donor-transplantasjon av frisk brusk til behandling av ankelartrose
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2018_038
Om metoden
Donor-transplantasjon av frisk brusk til behandling av ankelartrose

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om metodevurdering. Dersom metoden skal tas i bruk bør den inngå i en forskningsstudie.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 76-18.