logo Nye metoder

ID2023_040

Durvalumab (Imfinzi) - Indikasjon IV

Behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom
Forslag mottatt / åpent for innspill

Forslag

Sendt inn
16.03.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_040
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type leverkreft

​Metodevarsel (publisert 17.03.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)

Saken ønskes vurdert i sammenheng med et annet oppdrag innen terapiområdet, ID2022_115_Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab i kombinasjon til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.

Beslutning
Saken utsettes. Statens legemiddelverk melder inn saken på nytt til Bestillerforum for nye metoder når metoden er vurdert i sammenheng med oppdrag ID2022_115.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 070 -23.