logo Nye metoder

ID2020_060

Duvelisib (Copiktra)

BLOD-, BEINMARGS- OG LYMFEKREFT - Behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller refraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL) og tilbakevendende eller refraktær follikulært lymfom (FL)
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
25.06.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_060
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ulike typer non-Hodgkins B-celle lymfomer, en kreftform som oppstår i lymfocyttene (en type hvite blodceller).

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 048-24.


Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for duvelisib til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller refraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL) og tilbakevendende eller refraktær follikulært lymfom (FL).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 140-20  

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.09.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk