logo Nye metoder

ID2023_032

Dyp hjernestimulering

Behandling for terapiresistent tvangslidelse.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.02.2023
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2023_032
Om metoden
Dyp hjernestimulering med implantat av elektroder i hjernen til behandling av terapiresistent tvangslidelse.

Metodevarsel​ (publisert 15.02.2023)​

 

Informasjon fra Medtronic (leverandør) 09.05.2023

Det medisinske utstyret omtalt i metodevarslet (Percept PC) har ikke lenger CE merking for indikasjonen OCD / terapiresistent tvangslidelse.

 

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Bestillerforum oppfordrer helseforetak som vurderer å ta metoden i bruk til å gjennomføre en mini-metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 067 -23.