logo Nye metoder

ID2023_010

E-konsultasjoner

Til bruk ved behandling av kroniske sår
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
02.12.2022
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2023_010
Om metoden
Bruken av e-konsultasjoner ved spesialisthelsetjenestens sårpoliklinikker ved behandling av kroniske sår.

​​​Metodevarsel​ (mottatt 02.12.2022)

Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her, se sak 024 -23.