logo Nye metoder

ID2019_001

E-læringskurs i diatermi-elektrokirurgi

Opplæring av helsepersonell i diatermi- elektrokirurgi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.12.2018
Sendt inn av
Quomodus
ID-nummer
ID2019_001
Om metoden
et e-læringskurs for opplæring av helsepersonell i diatermi- elektrokirurgi.

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):
Bestillerforum RHF ber ikke om nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (28.01.2019) finner du her. Se sak 4-19.