logo Nye metoder

ID2017_089, ID2018_122

Edaravone

Behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.09.2017
Sendt inn av
Pasientorganisasjon; Stiftelsen ALS norsk støttegruppe og Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_089, ID2018_122
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Status (24.05.2019): Legemiddelfirma har trukket sin ansøkning om markedsføringstillatelsen (MT) til den europeiske legemiddelmyndighet (EMA). Link til informasjon på EMAs nettsider.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.*

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 200-18.

Forslag om revurdering: Metodevarsel  Innsendt: 08.11.2018

*Edavarone er godkjent av FDA, men dokumentasjonsgrunnlaget er meget tynt.

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for edaravone til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 144-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Notat
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
25.09.2017
Ferdigstilt
03.04.2018

​Notat fra Statens legemiddelverk med tittel "Edaravone til behandling av amyotrofisk lateral skerose (ALS) er klarert i Bestillerforum RHF den 06.04.2018 og sendt til de regionale helseforetakene.

Notat fra Statens legemiddelverk (april 2018)

Beslutning

Beslutning tatt
14.05.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Status (24.05.2019): Legemiddelfirma har trukket sin ansøkning om markedsføringstillatelsen (MT) til den europeiske legemiddelmyndighet (EMA). Link til informasjon på EMAs nettsider.

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.05.2018)
Edaravone innføres ikke til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak 63-2018.