logo Nye metoder

ID2016_023

Effekt av PEP-behandling

Hos pasienter i akutt fase i sykehus
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.02.2016
Sendt inn av
Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_023

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

​Forslagsskjemaet