logo Nye metoder

ID2015_058

Efmoroctocog alfa (Elocta)

Behandling av hemofili A
Implementert

Forslag

Sendt inn
27.04.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_058
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Finansieringsansvaret for efmoroktokog alfa (Elocta) ligger hos de regionale helseforetak fra og med 15. april 2016. Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk. Denne beslutning erstatter beslutning fra 27.04.2015.

 

Tidligere beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

​Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. RHFene har ikke finansieringsansvaret for metoden.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
27.11.2015
Ferdigstilt
20.05.2016

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 03.06.2016 og sendt til beslutning.

​Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.08.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.08.2016)

Efmoroktokog alfa (Elocta®) innføres til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A i alle aldersgrupper. Det forutsettes at efmoroktokog alfa inngår i LIS‐anbud for behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A i alle aldersgrupper.

Beslutningsprotokoll (sak 40-2016)