logo Nye metoder

ID2023_080

Ekulizumab - revurdering

Behandling av paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
26.06.2023
Sendt inn av
De regionale fagdirektørene
ID-nummer
ID2023_080
Om metoden
Legemiddel til behandling av paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

Bestillerforum for nye metoder (28.06.2023)

En kostnad-nytte-analyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ekulizumab til behandling av pasienter med paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).

 

  • Vurdering av eventuelle subgrupper med bedre kostnadseffektivitet bør inngå sammen med mulige start- og stoppkriterier.
  • Håndtering og eventuelle vurderinger i andre land vi vanligvis sammenligner oss med, bes omtalt i vurderingen.

Leverandører oppfordres til å sende inn dokumentasjon.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.06.2023) finner du her, se sak 117-23.

 

Brev fra de regionale fagdirektørene vedrørende oppstart av ny metodevurdering av ekulizumab ved PNH her

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.06.2023
Type
Kostnad-nytte-analyse
Utreder
Statens legemiddelverk