logo Nye metoder

ID2019_043

Ekulizumab (Soliris) - Indikasjon II

Behandling av pasienter med neuromyelitis optica spektrumforstyrrelse (NMOSD) som er positive for antistoffer mot akvaporin-4 med et sykdomsforløp med tilbakefall
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_043
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av relapserende neuromyelitis optica spectrum disorder hos pasienter som er anti-akvaporin-4 antistoff positive.

​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eculizumab (Soliris) til behandling av relapserende neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) hos pasienter som er anti-akvaporin-4 (AQP4) antistoff positive.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 66-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
30.08.2022


Oppdraget (metodevurdering* og prisnotat**) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 28.04.2022).*

Prisnotat (datert 30.08.2022)

*Notere: MT-innehaver ikke har levert dokumentasjon til metodevurderingen og dato for "Påbegynt" er dermed ikke fylt ut. Statens legemiddelverk har laget en samlet metodevurdering til fire indikasjoner på Eculizumab (Soliris).

**Sykehusinnkjøp HF har laget en samlet prisnotat til fire indikasjoner på Eculizumab (Soliris).


 

Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. Eculizumab (Soliris) innføres ikke til nye pasienter med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelse (NMOSD) som er positive for antistoffer mot akvaporin-4 (AQP4) med et sykdomsforløp med tilbakefall.​
    2. Alexion, leverandøren av Soliris, har ikke levert dokumentasjon til metodevurderinger. Prisen på legemiddelet er svært høyt og det er med dagens pris ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt basert på tilgjengelig dokumentasjon.  
    3. Beslutningsforum ber fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring og eventuelt avslutning av behandling med Soliris for pasienter som allerede er under ​behandling med legemiddelet.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 124-2022. ​​