logo Nye metoder

ID2018_053

Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields)

Kombinasjonsbehandling med temozolomid til behandling av glioblastom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_053
Om metoden
Elektriske felt brukes til å hemme celledeling. Se metoden sammen med ID2022_119

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum (27.08.2018)

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å lage et notat basert på svensk rapport (fra 2017) og komme tilbake til Bestillerforum RHF på et kommende møte.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 104-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Notat
Utreder
Folkehelseinstituttet
Ferdigstilt
20.11.2018

 

Status (01.10.2019): Forhandlinger mellom Sykehusinnkjøp HF og leverandøren Novocure pågår fortsatt.

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (28.01.2019):
Notatet er ferdigstilt, klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF og sendt til beslutning. Før saken kan fremmes for Beslutningsforum for nye metoder må firmaet tilby en norsk pris for produktet.

 

Notatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 19.11.2018 og sendt til beslutning.

Notat/ formidlingssak

Beslutning

Beslutning tatt
27.04.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.04.2020) 

1. Optune i kombinasjon med temozolomid (TMZ) innføres ikke nå til behandling av glioblastom.

2. Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er alt for høy. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.04.2020 under sak 40-2020.