logo Nye metoder

ID2021_025

Elivaldogene autotemcel

Behandling av ABCD1-mutasjon og cerebral adrenoleukodystrofi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.01.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_025
Om metoden
Genterapi. Til behandling av en sjelden genetisk tilstand

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)

Oppdraget avbestilles da søknaden om markedsføringstillatelse for indikasjonen er trukket av firma.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 103-22.

 

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for elivaldogene autotemcel til behandling av ABCD1-genmutasjon og cerebral adrenoleukodystrofi. Firma oppfordres til å sende inn dokumentasjon via det nordiske samarbeidet, FINOSE. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum RHF hvis det under metodevurderingen av legemiddelet viser seg at det er aktuelt å vurdere behov for separat oppdrag på diagnostikk.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 041-21.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk