logo Nye metoder

ID2018_126

Elotuzumab (Empliciti) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med pomalidomid og deksametason ved refraktær eller relapserende myelomatose.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.11.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_126
Om metoden
Legemiddel til behandling av benmargskreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk lage et notat som oppsummerer effekt og kostnader ved metoden. Saken tas så opp igjen på et senere møte.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 204-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Forenklet metodevurdering (kostnader og effekt)

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.