logo Nye metoder

ID2019_027

Emapalumab

Behandling av primær hemofagocytisk lymfohistiocytose hos barn
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_027
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til behandling av primær hemofagocytisk lymfohistiocytose hos barn .

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)

Søknad om markedsføringstillatelse trukket. 

Link til mer informasjon i saken og link til EMA sin beslutning for dette oppdraget: 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gamifant

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdrag.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 243-21


Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Hurtig metodevurdering med oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser gjennomføres ved Statens legemiddelverk for emapalumab til behandling av primær hemofagocytisk lymfohistiocytose hos barn.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 40-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser
Utreder
Statens legemiddelverk