logo Nye metoder

ID2015_008

Embolektomi

Embolektomi ved akutt hjerneinfarkt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.03.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Helse Bergen HF
ID-nummer
ID2015_008
Om metoden
Operativ fjerning av blodpropp ved akutt hjerneinfarkt

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering på embolektomi ved akutt hjerneinfarkt ved Kunnskapssenteret

​Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.04.2015
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
27.04.2015
Ferdigstilt
23.05.2016

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 03.06.2016 og sendt til beslutning.

​Metodevurderingsrapport

Del. 2 av rapporten ble klarert i Bestillerforum RHF den 10.01.2017 og sendt til beslutning.

Del. 2 av fullstendig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2017):

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest hjerneslag.

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for»-ansvar.

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på tvers av regionene.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2017 finner du her, se sak 31-2017.