logo Nye metoder

ID2019_123

Embolisering av arterier i prostata (PAE)

Behandling av godartet forstørret prostata (benign prostatahyperplasi)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.11.2019
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2019_123
Om metoden
Behandling av forstørret prostata med partikler

Metodevarsel

Innspill

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Folkehelseinstituttet eller andre kan melde inn denne metoden på nytt dersom ytterligere dokumentasjon indikerer at metoden kan være aktuell for
vurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 005-20.