logo Nye metoder

ID2017_036

eMeistring

Veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
18.04.2017
Sendt inn av
eMeistring, Bjørgvin DPS, Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen, Helse Vest RHF
ID-nummer
ID2017_036
Om metoden
Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser.

​Forslagsskjemaet

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.05.2017
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
24.05.2017
Ferdigstilt
12.12.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 09.12.2018 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurderingsrapport.

Vedlegg fra forslagsstiller.

 

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan tas i bruk når det er hensiktsmessig.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 9-2019.