logo Nye metoder

ID2018_066

Emicizumab (Hemlibra) - Indikasjon II

Rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_066
Om metoden
Hemofili A er en arvelig sykdom der pasientene har en defekt eller mangel på koagulerings faktor VIII, noe som hindrer blodet i å koagulere og som dermed fører til økt risiko for alvorlig og livstruende blødning.

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 115-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
05.02.2019
Ferdigstilt
28.10.2019

Metodevurdering

Prisnotat

Innspill fra firma (28.11.2019)

Prisnotat (datert 04.11.2022)

 

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 20.11.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
27.01.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Emicizumab (Hemlibra) innføres ikke som rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII. 
    2. Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved emicizumab (Hemlibra) kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 174-20221.​​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

1. Emicizumab (Hemlibra) innføres ikke som rutineprofylakse til behandling av pasienter med hemofili A uten antistoff mot faktor VIII.*


2. Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved emicizumab (Hemlibra) kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 004-2020. *

 

*Formuleringen av beslutningen er blitt justert her på nettsiden 04.02.2020. Beslutningen er ikke kun knyttet til voksne.  Dette ble rettet opp i godkjent versjon av protokollen fra møtet.