logo Nye metoder

ID2017_104

Emicizumab (Hemlibra)

Behandling av pasienter med hemofili A med utviklet inhibitorer (antistoffer)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_104
Om metoden
Legemiddel til behandling av pasienter med hemofili A med utviklet inhibitorer (antistoffer)

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for emicizumab til behandling av pasienter med hemofili A med utviklet antistoffer.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 184-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.12.2017
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.04.2018
Ferdigstilt
30.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.11.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Kommentarer fra firma

Beslutning

Beslutning tatt
17.12.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018):

​1. Emicizumab (Hemlibra®) kan innføres til behandling av pasienter med hemofili A og som har utviklet inhibitorer (antistoffer).


2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere den prisen som er grunnlag for denne beslutningen.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 150-2018.