logo Nye metoder

ID2019_003

Enasidenib

Behandling av akutt myelogen leukemi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.12.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_003
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av akutt myelogen leukemi.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)
​​​Søknad om markedsføringstillatelse trukket. ​

Link til mer informasjon i saken og link til EMA sin beslutning for dette oppdraget: 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/withdrawn-applications/idhifa

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdrag. ​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 243-21Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):​
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for enasidenib til behandling av akutt myelogen leukemi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (28.01.2019) finner du her. Se sak 6-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.01.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk