logo Nye metoder

ID2018_024

Encorafenib (Braftovi) i kombinasjon med binimetinib (Mektovi)

Kombinasjonsbehandling av voksne pasienter med ikke-operabel eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_024
Om metoden
Flere legemidler kombineres i behandlingen av føflekkreft. Alternativ skrivemåte; enkorafenib

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for encorafenib i kombinasjon med binimetinib til behandling av voksne pasienter med ikke-operabel eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
26.11.2018
Ferdigstilt
25.02.2018

Hurtig metodevurdering

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 26.03.2019 og sendt til beslutning.

Prisnotat (08.08.2019)

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Enkorafenib (Braftovi) i kombinasjon med binimetinib (Mektovi) kan innføres til behandling av voksne pasienter med ikke operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Kombinasjonen forutsettes å inngå i neste anbud med virkning fra 1. april 2020.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 88-2019. 

 


​Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

Encorafenib i kombinasjon med binimetinib innføres ikke til behandling av voksne pasienter med ikke-operabelt eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.
Prisen for denne behandlingskombinasjonen er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved Encorafenib i kombinasjon med binimetinib kan tilsi at denne behandlingskombinasjonen kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 39-2019.