logo Nye metoder

ID2019_083

Encorafenib (Braftovi) og cetuximab (Erbitux)

Kombinasjonsbehandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft med BRAF V600-mutasjon som tidligere har fått systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.05.2019
Sendt inn av
Leverandør, Pierre Fabre Pharma Norden AB
ID-nummer
ID2019_083
Om metoden
Flere legemidler kombineres i behandlingen av tarmkreft. Alternative skrivemåter; enkorafenib, cetuksimab

Metodevarsel (13.12.2019)

 

Informasjon fra Statens legemiddelverk 01.04.2020*:
Endring i indikasjon for søkt markedsføringstillatelse. Ny kombinasjon er Encorafenib (Braftovi) og cetuximab (Erbitux). Binimetinib (Mektovi) tas bort.

Oppdraget blir da som følger*: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for enkorafenib (Braftovi) i kombinasjon med med cetuksimab til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft med BRAF V600-mutasjon, som tidligere har fått systemisk behandling.

*Rekkefølgen på ordene i oppdraget endret litt den 13.08.2021 for bedre å overensstemme med indikasjonsordlyden.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for encorafenib (Braftovi) i kombinasjon med binimetinib (Mektovi) og cetuximab (Erbitux) til metastatisk kolorektalkreft med BRAF V600 mutasjon i 2.linje eller senere.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 022-20.

 

​Forslagsskjema (15.05.2019)

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.09.2019)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Saken tas opp på ny når metodevarsel fra Statens legemiddelverk foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 143-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.09.2020
Ferdigstilt
20.08.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 30.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. Enkorafenib (Braftovi) i kombinasjon med cetuksimab innføres til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft med BRAF V600-mutasjon, som tidligere har fått systemisk behandling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.10.2021, da ny pris kan gjelde fra denne datoen. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 119-2021.​